Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı (FCL - The Future Classroom Lab ) öğrenmede ve öğretmede değişen sitilleri desteklemek için geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini görselleştirmek için oluşturulmuştur.  BİT’in okullara nasıl entegre edildiğinin göstermek için bir “Yaşayan Laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Politika yapıcıları, BİT sağlayıcılarını, öğretmenleri ve eğitim araştırmacılarını şu amaçlarlar bir araya getirmektedir:
 

 • Yerel ve Avrupa seviyesinde yeni teknolojilerin, eğitimdeki reform süreçlerini nasıl desteklediklerinin ayrıntılı olarak düşünülmesi.
 • Düzenli yapılan çalıştaylara, seminerlere ve kurslara dâhil olarak, mevcut ve gelişmekte olan teknolojiler öğrenme ve öğretme süreçlerinde nasıl bir dönüştürücü etkiye sahiptir olduklarının görülmesi.
Geleceğin sınıfı laboratuvarı altı farklı öğrenme alanından oluşmaktadır. Her bir alan öğrenme ve öğretmede özel alanları vurgulamaktadır. Ayrıca fiziksel alanları, kaynakları, öğrenci ve öğretmenlerin değişen rollerin ve farklı öğrenme sitillerinin nasıl desteklenmesi gerektiği üzerine ayrıntılı olarak düşünmeye yardımcı olmaktadır.
Bütün bu alanlar öğretimdeki yeni bütüncül bir bakış açısını görselleştirmek için benzersiz bir yol sunmaktadır. Bölgeler iyi bir öğrenmede neler olması gerektiğin yansıtır: bağlı olmak, dâhil olmak ve meydan okumak (being connected, being involved, and being challenged). Eğitim mümkün olduğunca çok tipteki öğrenci için çekici ve eşsiz bir öğrenme deneyimi ile sonuçlanmaktadır.

Yap - Create
> hayal et > araştır

Geleceğin sınıfı öğrencilerin planlamalarına, tasarlamalarına ve kendi çalışmalarını üretmelerine izin verir – örneğin bir multimedya üretimi veya bir sunu.
Yapma alanında, bilginin basit tekrarı yeterli değildir: öğrenciler gerçek bilginin inşası etkinlikleri ile çalışırlar. Yorumlama, analiz, grup çalışmaları ve değerlendirme yapma sürecinin önemli parçalarıdır 

Yapma için anahtar noktalar

 • Yaparak öğrenme: öğrenenler kendi içeriklerini üretmede ve yapmada aktif olarak yer alırlar. Bu öğrenenlerin hayal güçlerini ve inovasyon oluşturmalarına izin veren etkinliklerdir.
 • İlgi çekici teknoloji kullanımı: ICT tasarım, yapma ve öğrenci tarafından oluşturulan içeriği yaymak için bir çok yol sunmaktadır.
 • Öğrenenlerin ince yeteneklerinin (soft skills) gelişimi: sunum, planlama ve takım çalışması dahil proje tabanlı çalışmalar ile öğrencilerin ince becerilerinin geliştirilmesi
 • Öğrencilere, kendi öğrenmeleri üzerinde bağımsızlık ve sahiplik verilmesi: görevlere ile öğrencilerin katılımı arttırmak ve kişisel sorumluluk duygularını destelemeye yardımcı olmak
 • Gerçek yaşam için yapmak: öğrencilerin sosyal girişimcilikleri, okul veya yerel toplum refahını arttırmaya yönelik projeler başlatmaları ve uygulamaları ile tetiklenebilir
 • Öğrenci çalışmalarının gösterimi: öğrenciler zamanla kendi öğrenme port-folyolarını oluşturabilirler, bu farklı disiplinler arasında bağlantı kurmalarını ve gerçek yaşam içeklerini sınıf çalışması olarak sunmalarını sağlayabilir 

Faydalı araçlar 

 • Chroma key
 • Yüksek çözünürlüklü kamera
 • Dijital kamera (cep boyu)
 • Flip kamera
 • Video düzenleme yazılımı
 • Ses kayıt cihazları (mikrofonlar gibi)
 • Podcast yazılımı
 • Animasyon yazılımı
 • Streaming yazılımı 

Kaynaklar


Etkileşim - Interact
> soru > tartışma
 

FCL küçük bir interakif sınıfa sahiptir, burada geleneksel bir sınıfta öğretmenlerin teknoloji kullanarak öğrencilerin katılımını ve etkileşimlerini nasıl arttırabileceklerini örneklendirirler. Geleceğin sınıfında, öğretmenler geleneksel öğrenme ortamında öğrenci katılımını ve etkileşimini arttırmak için teknolojiyi kullanırlar. Geleneksel öğrenme ortamlarında tüm öğrencilerin aktif olarak katılımının sağlanması aşılması gereken bir zorluktur; teknoloji her bir öğrencinin katkıda bulunmasına olanak sağlar. Çözümler tabletler ve akıllı telefonlar gibi bireysel cihazlar ile, interaktif beyaz tahta ve interaktif öğrenme içerikleri arasında değişiklik gösterir. ‘Etkileşim alanı’ öğrenmede hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin aktif katılımlarını gerektirir. 

Etkileşim için anahtar noktalar 

 • Fiziksel alanın yeniden düzenlenmesi: satır düzeninden oluşan geleneksel sınıf paradigmasını kırmak, öğrenciler değişik oturma düzenleri deneyebilirler, örneğin bir at nalı şeklinde veya küçük gruplar
 • Aktif öğrenenler için seyirciler: ICT öğrencilerin aktif olmaları için, kendi öğrenme sitillerini destekleyici, farklı yollarla fırsatlar sunmaktadır
 • Öğrenme içerikleri ile etkileşim: interaktif tahtalar medya olarak zengin içerikler ve öğrenci yanıtlama cihazları ile birlikte kullanılabilirler.
 • Sınıf motivasyonu için 1:1 computing: 1:1 computing netbooklar, tabletler veya akıllı telefonlar ile sağlanabilir. Bu daha fazla kişiselleştirilmiş öğrenme ve öğrenci motivasyonun da artış sağlar.
 • Denetimden iletişime: bir çok yazılım, sınıf yönetiminin yanı sıra öğrencilerin kendi cihazlarını üzerinden, artık yeni işbirliği ve iletişim işlevlerine izin vermektedir, 

Faydalı ekipmanlar 

 • İnteraktif tahta
 • Öğrenme yanıt sistemleri ve cihazları
 • Mobil öğrenme cihazları: dizüstü bilgisayar, netbook, tablet, akıllı telefonlar
 • IWB için OER içerik
 • Sınıf yönetim sistemleri 

Kaynaklar 
Sun - Present
>paylaş >dinle 

Geleceğin sınıfındaki öğrenciler, çalışmalarını sunmak, iletmek ve geri bildirim almak için bir dizi farklı araçlara ve becerilere ihtiyaç duyacaklardır. Öğrenci çalışmalarının sunumu ve dağıtımı derslerin planlanmasında, öğrencilerin çalışmalarına iletişimsel bir boyut ekleyebilmek için, dikkate alınan bir faktördür. Etkileşimli sunular için tasarım ve düzeni ile özel bir alanın ayrılmış olması sonuçların paylaşımını, etkileşimim ve geri bildirimleri destekleyebilir. Online yayın ve paylaşım ayrıca teşvik edicidir, öğrencilerin online kaynakları kullanmaya alışmalarına yardımcı olduğu gibi eSafety ilkelerine aşina olmaya da başlayacaklardır. 

Sun için anahtar noktalar 

 • Öğrenme için paylaşım ve iletişim: sonuçların paylaşımı ilginç bir çalışma yürütmek kadar önemlidir. ICT hem yüz yüze hem de online etkileşimli ve cazip sunular yapmak için bir çok yol sunmaktadır. 
 • Geniş dinleyiciler ile etkileşim: sunum, akranların ve öğretmenlerin geri dönüt verebildiği etkileşimli bir eylemdir. Fizilsel düzen bu süreci destekleyebilir.
 • Geri dönüt becerilerinin geliştirilmesi: akran-görüşmeciler rolünde dinleyiciler aktif bir rol alırlar ve onlar yapıcı geri dönütler vermeyi öğrenirler. Sunular sadece öğretmen için veya öğretmene yönelik hazırlanmazlar. Tüm sınıf veya geniş bir topluluk için hazırlanırlar.
 • Öğrenme için paylaşım ve iletişim: sonuçların paylaşımı ilginç bir çalışma yürütmek kadar önemlidir. ICT hem yüz yüze hem de online etkileşimli ve cazip sunular yapmak için bir çok yol sunmaktadır. 
 • Geniş dinleyiciler ile etkileşim: sunum, akranların ve öğretmenlerin geri dönüt verebildiği etkileşimli bir eylemdir. Fizilsel düzen bu süreci destekleyebilir.
 • Geri dönüt becerilerinin geliştirilmesi: akran-görüşmeciler rolünde dinleyiciler aktif bir rol alırlar ve onlar yapıcı geri dönütler vermeyi öğrenirler. Sunular sadece öğretmen için veya öğretmene yönelik hazırlanmazlar. Tüm sınıf veya geniş bir topluluk için hazırlanırlar.
 • Okul çalışmalarına eSafety’in gömülmesi-eklenmesi: indirmeden ve yüklemeden önce, öğrenciler online kaynakların kullanım sorumluluğu hakkında düşünmelidir. Kendileri içerik üretici oluyorlar, öğrenciler online kaynakları kritik olarak değerlendirmeyi, içerikleri paylaşmalarından önce telif hakları ve izinlerine uyma gerekliliğini öğrenirler. 

Faydalı araçlar

 • Yeniden tasarlanabilir mobilyalar ile sunum alanı
 • Sunumun daha kaliteli olarak sunulması için sunum için ayrılmış HD projeksiyon/ekran
 • Online yayın araçları (blog, VLE, online paylaşım siteleri) 

Kaynaklar 

 

 Araştır - Investigate
> keşfet > araştır 

Geleceğin sınıfında, öğrenciler kendileri için keşfetmeleri için teşvik edilirler; onlara pasif dinleyiciler olmaları yerine aktif katılımcılar olmaları için fırsatlar verilir. Araştırma alanında, öğretmenler, öğrencilerin kritik düşünme becerilerini geliştirmek için,  sorgulamaya dayalı ve projeye tabanlı öğrenme fırsatları sunar. Bu konsepti esnek mobilyalar destekler ve fiziksel alanlar grup çalışmaları, eş çalışmaları veya bireysel çalışmalar için çabucak yeniden tasarlanabilirler. Yeni teknolojiler zengin, çok yönlü ve gerçek hayat verileri sağlayarak araştırmalara katma değer sağlarlar, ayrıca araçlar incelemek ve analiz etme imkanı sunarlar. 

Araştır için anahtar noktalar 

 • Kritik düşünme becerilerinin geliştirilmesi: öğrenciler kaliteli kaynakları nasıl bulacaklarını ve bilgiyi nasıl yöneteceklerini öğrenirler
 • Problem – çözme becerilerinin geliştirilmesi: öğrenciler çözmek için bir amaca ve meydan okumaya (challenge) sahiptir. Zorluk/soru öğrenci tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin güçlerini, potansiyelleri ve önceliklerini üzerine kuruludur.
 • Öğrenenler aktif araştırmacılar olur: çeşitli medyalar (metin tabanlı, video, ses, görsel, deney sonuçları, sayılar vb.) arasında araştırma yapmak sınıf etkinliklerinin temelidir. Sorgulama okumayarak, gözlemleyerek, bilimsel deneyler yürüterek, anketler düzenleyerek, robotlar kullanarak vb. gerçekleştirilir.
 • Müfredatlar arası projelerin teşvik edilmesi: disiplinler arası öğrenme öğrenenlere analiz etmeyi ve bir şeyi çoklu bakış açısı ile anlamaya yardımcı olur.
 • Keşfederek öğrenme: öğrenciler modeller oluşturabilir, fikirleri test edebilir ve sonuçları değerlendirebilirler. Teknoloji öğrenenlere yaparak-yaşayarak öğrenmeleri (hands – on learning activites) için bir çok farklı yol sunar.
 • Dış dünya ile bağlantı kurmak: okul konularının yapay sınırları içinde çalışmak yerine, öğretmenler ve öğrenciler gerçek yaşam zorluklarını ve araştırma verilerini seçerler.

Faydalı araçlar

 • Veri logları
 • Robotlar
 • Mikroskoplar
 • Online laboratuvarlar
 • 3D modeller 

Kaynaklar

 

 Değiş tokuş - Exchange
 >cesaret >destek

Geleceğin sınıfı öğrenme alanlarında başkaları ile işbirliği içinde çalışmak çok önemlidir. Araştırmak, yapma ve sunma çalışmaları boyunca takım çalışmaları gerçekleştirilir. İşbirliğinin kalitesini grup içindeki sahiplik, sorumluluğun paylaşımı ve karar verme süreci belirler. ICT iletişimin ve işbirliğinin zengin yollarını oluşturmada yardımcı olur. 21. yüzyıl sınıflarında işbirliği yüz yüze ve senkron iletişim ile sınırlı değildir, ayrıca online ve asenkron görüşmelerde gerçekleşebilir. 

Değiş tokuş için anahtar noktalar 

 • Akranlar arası (peer to peer) işbirliği: iletişim ve başkalarıyla çalışmayı öğrenmek, bir çocuğun öğrenebileceği muhtemelen en önemli becerilerdir. Okul genelinde genişletilirse (örneğin eski öğrencilerin genç öğrencilere koçluk yapması gibi) öğrencilerin sosyal sorumluluk duygularını güçlendirebilir.
 • Daha iyiyi dahil etmek için takım çalışmaları: bir grup içinde çalışmak çocuklara farklı öğrenenler arasında yer almayı öğretir (örneğin yetenekli – az yetenekli )
 • Oyunla öğrenme: oyun bütün çocuklar için ortaktır. Dijital oyunlar ve simülasyonlar öğrenmeyi daha ilgi çekici hale getirmek için kullanılabilir.
 • Online işbirliği: değiş tokuş online öğrenme ortamları ve sosyal ağların denetimli kullanımları ile okul sonrası görevlere doğru genişleyebilir.
 • Fikirlerin uçmasına izin ver: beyin fırtınası öğrencilerin doğal yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarına izin veren, harika bir grup etkinliğidir. 

Faydalı araçlar 

 • İnteraktif tahta
 • Projektör ile işbirlikçi masalar
 • Zihin haritalama yazılımları
 • Beyin fırtınası tahtası/duvarı 

Kaynaklar
Geliştir - Develop
>incele >planla 

Geliştirme alanı informal öğrenme ve kendini-yansıtma (self-reflection) için bir alandır. Öğrenci okul çalışmasını bağımsız olarak kendi hızında yapabilir.  Ayrıca öğrenciler okulda ve evde formal sınıf düzenlemelerinin dışında kendi ilgi alanlarına yoğunlaşarak informal öğrenmeler gerçekleştirebilirler. Öz yönelimli öğrenmeyi (self-directed learning) güçlendirecek yollar sunarak, okul öğrenenlerin kendini yansıtma (self-refletcion) ve üst bilişsel becerilerini (meta-cognition skills) destekler. Okul informal öğrenmeyi tanımlayarak ve doğrulayarak öğrencileri hayat boyu öğrenmeye yönelik teşvik eder. 

Geliştirme için anahtar noktalar 

 • İnformal öğrenme çevresine izin vermek: okuldaki informal öğrenme alanı daha rahat ve izlenmeyen bir alan olması ile daha fazla ev ortamına benzeyen bir alan olabilmektedir.
 • Motivasyonun ve kendini ifade etmenin desteklenmesi: öğretmenler kişiselleştirilmiş öğrenmeyi desteklerler, örneğin, özel olarak tasarlanmış öğrenme etkinlikleri veya öğrencilere araştırmak için seçtikleri konularda daha fazla özgür olmalarına izin verme. Öğrenciler ayrıca kendi kişisel öğrenme portfolyolarını geliştirirler
 • Kişisel öğrenme cihazların kullanma: kişisel öğrenme cihazları, netbooklar ve tabletler gibi, online kaynaklara ve sanal öğrenme ortamlarına evde ve okula erişim imkanı sunar.
 • İnformal öğrenmeyi tanımlamak için kolları benimsemek: öğrenme günlükleri ve portfolyolar nformal öğrenmenin izlerini takip etmek için kullanılabilir.
 • Ters düz edilmiş (flipped) sınıf: öğrenciler evlerinde iyi yapılandırılmış bağımsız öğrenmeler gerçekleştirir, öğretmen sınıf içindeki zamanı proje çalışmalarına ve işbirliğine ayırır.
 • Oyun ile öğrenme: okul esnasındaki aralarda ve okul sonrası zamanlarda öğrenciler için eğitsel oyunlar sağlanır. 

Faydalı araçlar 

 • İnformal malzemeler
 • Çalışma köşeleri
 • Taşınabilir cihazlar
 • Ses cihazları ve kulaklıklar
 • Kitaplar ve e-kitaplar
 • Oyunlar (analog ve dijital) 

KaynaklarHELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS