Policy Maker Senaryoları
Süreç:
iTec Metodolojisine dayanmaktadır, CCL projesi partnerleri tarafından Mayıs 2013/Mayıs 2014 arasındaki çalıştaylarda oluşturulmuştur.

1. Döngü çıktıları ( Mayıs 2013 - Nisan 2014 )

2. Döngü çıktıları (Mayıs 2014 - Haziran 2015)
Öğrenme Hikayeleri
Süreç:

On the basis of the Policy Maker Scenarios, project partners and 9 lead teachers (1 from each country/region) developed Learning Stories together during Scenario Development Workshops in June 2013/June 2014.

The aim is that these Learning Stories engage teachers, learners and stakeholders both inside and outside the school.

1. Döngü çıktıları ( Mayıs 2013 - Nisan 2014 )
2. Döngü çıktıları (Mayıs 2014 - Haziran 2015)
Öğretmenler için destek dokümanları
Süreç:
The support documents guide and inspire the CCL teachers in the implementation of their own pilots.

1. Döngü çıktıları ( Mayıs 2013 - Nisan 2014 )
2. Döngü çıktıları (Mayıs 2014 - Haziran 2015)

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS