Gelecekte, öğrenmenin daha fazla kişiselleştirilmiş, işbirliğine dayalı, informal, yeterlilik-bazlı, esnek ve dinamik (sanal) ortamları destekler olması ve araçlar aracılığı ile okul dışında da öğrenmenin desteklenmesi beklenmektedir.

Daha fazlası için tıklayınız...

Öğretmeyi ve öğrenmeyi yeniden düşünün
---
Geleceğin Sınıfı Tasarımı çalışmaları Avrupa Okul Ağı tarafından yürütülmektedir ve 30 eğitim bakanlığı tarafından desteklenmektedir. BT üreticisi ortaklarının yardımı ile geleneksel sınıfların ve diğer öğrenme alanlarının değişen öğretme ve öğrenme sitillerine göre nasıl değişime uğradığı görselleştirilmektedir.

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS